Wyposażenie

Wyposażenie

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Miejsce ładowania akumulatorów powinno być wyposażone w:

  • środki ochrony osobistej
  • sprzęt przeciwpożarowy
  • oczomyjkę i prysznic
  • zestaw do neutralizacji i usuwania kwasu siarkowego
  • apteczkę
  • system produkcji i dystrybucji wody demineralizowanej
  • podstawowe narzędzia do diagnozy stanu akumulatorów
  • system zarządzania – zasadny dla flot liczących powyżej kilkunastu akumulatorów.