Poznaj Nas

Kalkulator – Gazowanie

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Kalkulator gazowania akumulatorów.

 
Jednym z dokumentów, w oparciu o które projektujemy i wykonujemy pomieszczenia ładowania akumulatorów jest norma PN-EN 62485-3 pt ” Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ich instalowania. Część 3 : Akumulatory trakcyjne”. Poniższy kalkulator powstał w oparciu o tą właśnie normę. Jakkolwiek dołożyliśmy wszelkich starań aby wyniki obliczeń były prawdziwe, zastrzegamy sobie prawo do błędu i nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za stosowanie tego narzędzia. Wszystkich chcących poznać dokładne wytyczne jakie powinna spełniać prawidłowo zaprojektowana instalacja ładowania akumulatorów zapraszamy do kontaktu
Krótki opis stosowanych poniżej symboli oraz wskazówki jak korzystać z kalkulatora:

ZESTAWIENIE AKUMULATORÓW : tutaj wprowadź ilość grup akumulatorów o identycznych parametrach. Dla przykładu, jeżeli używasz dwóch rodzajów wózków w pierwszym pracują akumulatory 24V 375Ah a w drugimm 48V 750 to powinieneś wprowadzić wartość i=2. Jeżeli natomiast akumulatory 48 Voltowe masz w wersji 750 Ah oraz np 700 Ah, to używasz 3 grup różnych akumulatorów więc powinieneś zaznaczyć i=3.

DLA DANYCH JAK NIŻEJ: Założyliśmy że postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi i nie rozładowujesz akumulatorów poniżej 80% ich pojemności. Wartość DOD (depth of discharge) jest więc stała i tutaj nic nie zmienisz.
Cf to parametr opisujący charakterystykę używanego prostownika. Opisuje on jaka ilość energii jest marnowana na elektrolizę czyli produkcję wodoru i tlenu. W starych prostownikach około 20% energii „idzie w powietrze” dlatego też parametr Cf wynosi dla nich 1,2. Innymi słowy, aby naładować akumulator w 100% musimy do niego dostarczyć 120% energii gdyż 20% zostanie zmarnowane. Prostowniki nowej generacji mają zdecydowanie wyższą sprawność i dla nich współczynnik Cf wynosi 1,07 – tylko 7% energii jest tracone na elektrolizę. Jeżeli nie wiesz jaką sprawność mają Twoje prostowniki, wybierz Cf=1,2. To najbardziej niekorzystna wartość.
Ceg – współczynnik emisji gazu to parametr stały. Opisuje on ilość wodoru jaka powstaje przy przepływie określonego prądu przez elektrolit, przez określony czas. Nic tu co prawda nie możesz zmienić, ale dla dociekliwych śpieszę wyjaśnić: Prąd o natężeniu 1A płynąc przez jedną godzinę wydzieli na elektrodach 0,419 dm3 gazowego wodoru.
Crg – współczynnik rekombinacji gazu. Parametr opisuje jaka ilość powstałego w trakcie ładowania wodoru i tlenu wydostanie się na zewnątrz akumulatora a jaka pozostanie w nim na skutek rekombinacji czyli ponownego połączenia się tych gazów w cząsteczki wody. Zakładamy że dla akumulatorów z ciekłym elektrolitem (PzS, PzB) Crg = 1 a dla akumulatorów żelowych (PzV) Crg = 0,05.
Gdy już uporasz się z powyższym, wystarczy że wprowadzisz ilość i parametry akumulatorów w każdej grupie a otrzymasz przewidywaną ilość wodoru wyprodukowaną w trakcie cyklu ładowania.
Kolejną informacją, chyba istotniejszą od ilości wyprodukowanego wodoru, jest wydajność wentylacji która zapewni bezpieczne rozrzedzenie tego gazu zanim spowoduje on zagrożenie wybuchem.

 

Kalkulator

Ilość wodoru wydzielana w trakcie ładowania kompletu baterii

Zestawienie akumulatorów

Wybierz ilość:

  1234inna
+
-
i = 1 ... 4

Dla danych jak niżej:

DOD = 80 %
Cf = 1.21.131.07
Ceg = 0.419 L / ( A • hr )
Crg = 1.00.05

jest:

Qh = L   ilości wodoru wydzielanego w trakcie kompletu baterii
Wymagana wydajność wentylacji wg PN-EN 62485-3_2014
Qwent = m³ / hr   Wymagana wydajność wentylacji wg PN-EN 62485-3_2014

Ocena zagrożenia wybuchem zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 07 czerwca 2010