Serwis

Serwis

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Zgodnie z instrukcją obsługi akumulatory ołowiowo kwasowe wymagają wielu czynności bez których ich trwałość zostanie znacznie zredukowana lub wręcz ulegną zniszczeniu w sposób trwały i niepodlegający gwarancji producenta.

Cześć z tych czynności związana jest z kontaktem z substancjami niebezpiecznymi, koniecznością stosowania środków ochrony osobistej czy posiadaniem specjalistycznej wiedzy i narzędzi. Niezależnie od tego czy jesteście Państwo zainteresowani jednorazową usługą serwisową czy też chcielibyście powierzyć swoją flotę akumulatorów obsłudze full serwis zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wypełnienia formularza.

Kontrola kosztów

1Niezależnie od tego, na czym polega biznes, który prowadzisz z pewnością jednym z ważniejszych wyzwań, z jakimi mierzysz się codziennie, jest kontrola kosztów prowadzonej działalności.

Wiedza o tym, gdzie i na co wydajesz pieniądze jest jednym z kluczowych czynników powodzenia każdego przedsięwzięcia.

Oferta usług serwisowych

2Wydatki związane z użytkowaniem elektrycznych urządzeń transportowych, wózków widłowych, ciągników, platform, podestów ruchomych i innych, w ogromnej mierze zależą od ich właściwej eksploatacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w tym zakresie, firma Akuserwis Południe oferuje całą gamę usług, mających na celu wydłużenie żywotności akumulatorów napędzających Państwa pojazdy.

Przeglądy okresowe

3W zależności od tego, czy Państwa urządzenia pracują w trybie jedno, dwu lub trzyzmianowym, producenci akumulatorów sugerują różne interwały przeglądowe. Nie rzadziej niż raz do roku dla lekkich aplikacji.

W zakres przeglądu wchodzić powinno:

  • Mycie i czyszczenie baterii
  • Przegląd połączeń międzyogniwowych
  • Pomiar napięć i gęstości elektrolitu w poszczególnych celach
  • Weryfikacja i usunięcie ewentualnych usterek
Mycie i czyszczenie

4Kurz w połączeniu z elektrolitem, którego wycieki pojawić się mogą w trakcie niewłaściwej eksploatacji akumulatorów, stanowi świetny przewodnik prądu. Brud pokrywający akumulator zaczyna łączyć poszczególne ogniwa, doprowadzając do pojawienia się pasożytniczych prądów międzyogniwowych.

Rozładowują one akumulator nawet wtedy gdy nie jest on używany. W efekcie jego żywotność spada, a koszty związane z rachunkami za prąd rosną. Utrzymanie akumulatora w stanie czystym i suchym to nie tylko kwestia estetyki. To również, a może nawet przede wszystkim, oszczędność wydatków eksploatacyjnych.

Obsługa full service

5W akumulatorach, jak chyba nigdzie indziej, wymagana jest praca zespołowa. Szeregowe połączenie ogniw sprawia, że jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy jednego elementu przekładają się na wydajność całej baterii. Zbyt późne wykrycie usterki jednego z kilkudziesięciu ogniw, prowadzić może do nieodwracalnego uszkodzenia wszystkich pozostałych. Usługa pełnej opieki serwisowej redukuje takie ryzyko do zera.

Pomiary pojemności

6Planując koszty eksploatacyjne dobrze jest wiedzieć kiedy pojawią się wydatki związane z koniecznością zakupu nowych akumulatorów. Można je przewidzieć, ale tylko wówczas gdy dysponuje się wiedzą na temat kondycji każdego z nich. Próba pojemności to jedyne skuteczne narzędzie które temu służy.

 

pobierz broszurę: oferta usług serwisowych