Zasada działania akumulatora kwasowo ołowiowego

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Proces zamiany energii elektrycznej na chemiczną nazywany jest ładowaniem baterii. Podczas rozładowania baterii, następuje z kolei zamiana energii chemicznej na elektryczną. Całość tego procesu można opisać za pomocą następujących reakcji:

rys2

Materiałami aktywnymi (biorącymi udział w powyższej reakcji) używanymi do produkcji baterii kwasowo ołowiowych są:

  • dwutlenek ołowiu PbO2
  • ołów w formie tzw. gąbczastej (ang: sponge lead) Pb
  • rozcieńczony kwas siarkowy H2SO4

Elektroda dodatnia (katoda) jest wykonana z dwutlenku ołowiu , elektrodę ujemną stanowi ołów. Elektrolit to wodny roztwór kwasu siarkowego w proporcjach 3 części wody na 1 część kwasu (około 1,25-1,28 g/cm3, w zależności od typu baterii).