Ograniczenie kosztów użytkowania baterii trakcyjnych poprzez ich prawidłową obsługę

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Wibracje będące skutkiem poruszania się wózków po nie zawsze równych posadzkach oraz uderzenia przy pobieraniu ładunków powodują wykruszanie się i opadanie materiału aktywnego z płyt. Podwyższona temperatura pracy przekraczająca w sezonie letnim niejednokrotnie 40˚C powoduje szybszy ubytek elektrolitu oraz wzmaga korozję płyt akumulatora. Wielozmianowy reżim pracy w połączeniu z niewystarczającą ilością baterii powoduje konieczność wymieniania nie w pełni naładowanych oraz ciągle gorących po ładowaniu baterii. To z kolei przyczynia się do postępującego zasiarczania płyt i w efekcie utraty pojemności. Prądy rozładowań które zależą od obciążenia pracą mogą, przy równoczesnym podnoszeniu i rozpędzaniu wózka, kilkukrotnie przekraczać wartości nominalne. Powoduje to nadmierne nagrzewanie się baterii oraz pojawianie się naprężeń w konstrukcji płyt i w konsekwencji wypadanie masy czynnej. Przechowywanie rozładowanych baterii, niewłaściwie dobrane charakterystyki i czasy ładowań prostowników, zabrudzenia, poluzowane połączenia międzyogniwowe, używanie wody kranowej oraz różnych specyfików mających poprawić żywotność baterii dopełniają dzieła zniszczenia.

W efekcie zamiast obiecanych 1500 cykli, przekładanych na około 6,5 roku życia baterii przy pracy jednozmianowej, dostajemy trzy lub cztery lata po przekroczeniu których pojemność baterii spada poniżej 80% wartości początkowej, co powinno być rozumiane jako koniec jej życia.

Przykład

Aby przybliżyć relację pomiędzy okresem użytkowania baterii a kosztami z tym związanymi posłużmy się przykładem typowego akumulatora mającego zastosowanie w większości dostępnych elektrycznych wózków widłowych a mianowicie 48V 6PzS 750. W zależności od producenta i wyposażenia w systemy napowietrzania czy cyrkulacji elektrolitu jego cena wyniesie między 13 – 16 tys zł netto. Dla uproszczenia załóżmy że jest to 15 000 zł.

Przyjmując okres użytkowania wózka widłowego na poziomie 12000 mth przy pracy jednozmianowej podczas której będzie on pracował średnio 6 mth otrzymamy 2000 dni pracy co przy założeniu 220 dni roboczych w roku da nam nieco ponad 9 lat użytkowania wózka. Jeżeli uda nam się osiągnąć powiedzmy 1200 cykli dla baterii to w efekcie będziemy musieli w rozpatrywanym okresie wymienić ją 1,7 razy co oznacza że na sam zakup baterii wydamy 1,7 x 15000 = 25500 zł.

W przypadku złej obsługi baterii nie powinien nas zaskoczyć wynik na poziomie 700 cykli użytkowania (nieco ponad 3 lata) co ostatecznie przełoży się na koszty poniesione w związku z koniecznością 2,9 krotnej wymiany baterii w rozpatrywanym okresie w wysokości 2,9 x 15000 = 43500 zł.

Różnica wynosi ponad 18 tysięcy złotych. Teraz załóżmy że wózków mamy nie jeden a kilka lub kilkadziesiąt, że pracują w systemie dwu lub trzyzmianowym a osiągniemy wynik w wysokości dziesiątek tysięcy złotych strat w skali każdego roku.

AKUSERWIS południe wychodząc naprzeciw tym wszystkim użytkownikom którzy zwracają uwagę na niepotrzebnie ponoszone koszty użytkowania flot akumulatorów proponuje przejęcie nad nimi opieki serwisowej. W ramach obsługi zobowiązujemy się do:

 • optymalizacji ilości i rodzaju użytkowanych baterii
 • właściwego doboru prostowników
 • cyklicznego dokonywania przeglądów polegających na:
  • sprawdzaniu poprawności użytkowania akumulatorów,
  • utrzymywaniu ich w stanie czystym, bez wycieków elektrolitu,
  • sprawdzaniu i w miarę potrzeby usuwaniu luźnych połączeń łączników, kabli i wtyczek,
  • wczesnym wykrywaniu i eliminowaniu uszkodzonych cel poprzez ich wymianę lub w miarę możliwości regenerację,
  • szkolenia operatorów z zakresu codziennej eksploatacji baterii i prostowników,
  • cyklicznego sporządzania raportów dotyczących stanu posiadanej floty baterii, które umożliwią pełną kontrolę i planowanie związanych z nią kosztów.

Oferujemy również projektowanie i wykonawstwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeń ładowania baterii oraz odbiór i utylizację wycofanych z eksploatacji baterii i prostowników.

Nie oszczędzaj na akumulatorach. Pozwól im oszczędzać dla Ciebie!