Ładowanie akumulatora kwasowo ołowiowego

Projektowanie Doradztwo Sprzedaż - Akumulatorownie

Gdy rozładowaną baterię podłączymy do źródła prądu stałego, w ten sposób, że elektrodę z dwutlenku ołowiu pokrytą na skutek rozładowania siarczkiem ołowiu (katoda) połączymy z biegunem dodatnim prostownika, a elektrodę ołowianą, pokrytą siarczkiem ołowiu (anoda) połączymy z biegunem ujemnym prostownika, zachodzą procesy:

 • Jony wodoru H+ wciąż obecne w rozcieńczonym elektrolicie rozpoczynają wędrówkę do elektrody z potencjałem ujemnym. W tym przypadku jest to elektroda ołowiana pokryta siarczkiem ołowiu. W kontakcie z nią każdy kation wodoru H+ pobiera po jednym elektronie stając się atomem wodoru, a następnie reaguje z siarczkiem ołowiu tworząc cząsteczkę ołowiu i kwas siarkowy:

PbSO4 + 2H → H2SO4 + Pb

 • Jony siarczanowe SO42- przemieszczają się w stronę potencjału dodatniego katody będącej z kolei dwutlenkiem ołowiu pokrytym siarczanem ołowiu. W kontakcie z tą elektrodą oddają nadmiarowe elektrony, a następnie wchodzą w reakcję z siarczanem ołowiu i tworzą dwutlenek ołowiu oraz kwas siarkowy:

PbSO4 + 2H2 + SO4 → PbO2 + 2H2SO4

Podczas ładowania baterii zauważyć można:

 • postępujący wzrost napięcia na elektrodach
 • wzrost stężenia elektrolitu
 • stopniowe odsiarczanie elektrod
 • wzrost temperatury baterii będący efektem ubocznym zachodzących reakcji
 • pojawiające się pod koniec procesu ładowania baterii znaczne gazowanie baterii będące skutkiem elektrolizy wody zawartej w elektrolicie. Powstaje wówczas gazowy wodór i tlen.
Graficznie reakcje powyższe można by przedstawić następująco:

rys4

Utrata pojemności będąca następstwem starzenia się baterii związana jest przede wszystkim z następującymi zjawiskami:

 • stopniowym kruszeniem się i w efekcie wypadanie masy czynnej (dwutlenku ołowiu oraz ołowiu gąbczastego) spowodowanym przyrostem ich objętości w trakcie wiązania atomów siarki z kwasu podczas rozładowywania a następnie ich kurczenia się podczas ładowania kiedy to „zwracają” siarkę do kwasu siarkowego zawartego w elektrolicie,
 • postępującym zasiarczaniem elektrod występującym zwłaszcza w sytuacjach w których rozładowana bateria pozostaje dłuższy czas bez ładowania. Wówczas to siarczan ołowiu pokrywający elektrody zaczyna krystalizować zmieniając swe parametry fizyczne – staje się znacznie mniej rozpuszczalny i tym samym trudniejszy do usunięcia podczas kolejnych ładowań. Zasiarczenie akumulatora jest często możliwe do usunięcia. Proces taki, zwany regeneracją akumulatora, jest jednak czasochłonny i zawsze powinien być poprzedzony kompleksowym przeglądem akumulatora. W przeciwnym razie może okazać się że kilkadziesiąt godzin ładowania odsiarczającego nie przyniosło żadnych efektów gdyż problem leżał gdzie indziej.
 • wzrostami temperatury baterii zarówno w trakcie ładowania jak i rozładowania które dodatkowo powodują powstawanie naprężeń w masie czynnej elektrod, przyspieszone odparowywanie wody z elektrolitu, nierównomierny rozkład napięć pomiędzy celami akumulatora i w efekcie tego tzw. prądy błądzące. Pojawiają się one po zakończonym procesie ładowania i trwają do momentu w którym cele nie osiągną podobnej temperatury i tym samym równych napięć:

Rozkład temperatur podczas ładowania baterii

Pomimo tego iż producenci podają żywotność baterii w granicach 1200 – 1500 cykli to należy mieć na uwadze że parametry te mogą być osiągnięte wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. W praktyce na skutek wysokich wymagań stawianym urządzeniom zasilanym akumulatorami, szybkich ładowań wysokimi prądami, pracy w podwyższonej temperaturze elektrolitu przekraczającej w sezonie letnim niejednokrotnie 40ºC, wibracjom oraz pracy wielozmianowej żywotność akumulatorów okazuje się w sporej części przypadków znacznie krótsza.

W efekcie tego szczególnego znaczenia nabiera konieczność prawidłowej eksploatacji i obsługi baterii kwasowo ołowiowych oznaczająca między innymi:

 • właściwy dobór prostownika,
 • unikanie głębokich, powyżej 80% rozładowań (60% dla baterii żelowych),
 • przestrzeganie czasów ładowań,
 • utrzymywanie właściwego poziomu elektrolitu i jego gęstości,
 • utrzymywanie baterii w stanie czystym
 • pilnowanie stanu połączeń ogniw, wtyczek i kabli,
 • przeprowadzanie ładowań odsiarczających
 • innych, w zależności od zastosowanej technologii i producenta.

Podstawowe zasady dotyczące konserwacji i eksploatacji ołowiowo kwasowych baterii trakcyjnych

Podstawą naszej działalności jest fakt, że do tej pory niczego takiego nie wynaleziono.

Pomimo tego, iż od momentu, w którym francuski fizyk Gaston Planté, wynalazł pierwsze chemiczne ogniwo umożliwiające wielokrotne ładowanie i rozładowanie, minęło ponad 150 lat, pozostaje ono do dzisiaj najpopularniejszym typem akumulatora.

rys1

rys1: Gaston Planté i jego ogniwo

Powszechność zastosowania ogniw kwasowo ołowiowych, wynika głównie z ich relatywnie niskiej ceny oraz możliwości dostarczania wysokich prądów rozładowania.
Zestawienie najpopularniejszych rodzajów baterii wraz z ich podstawowymi parametrami przedstawia poniższa tabela:
typ akumlatora max. gęstość energii [Wh/kg] max. gęstość mocy [W/kg] zakres temperatur pracy [ºC] max liczba cykli ładowania Koszty [USD/kWh]
kwasowo ołowiowy 20 : 35 150 -40 :+60 800:1000 60
kwasowo ołowiowy udoskonalony 45 250 -40 :+60 1500 200
Ni-Cd niklowo kadmowy 30 : 50 125 : 200 -40 :+80 2500 300
Li-Ion litowo jonowy 100 : 180 200 : 300 -40 : +80 1000 300
litowo polimerowy 200 350 + 80 : +120 1000 150